Fitaterana … any ankoatra !

Avy amin’i Laza Rananjason.

Eto am-panombohana aho dia hangina tsy hoe tsy hiteny na malaina

Fa toa tsy hahaloam-peo fa tena sina manoloana ireto nalàna aina.

Mirary fionona ho an’ireo nidonam-pahoriana

amin’ity sangy ratsin’ny fiainana lazaina hoe « anjara »

andeha hihary, hianatra no nivoahana am-pandriana

saingy indrisy, tampoka ! Tojo loza ny fiara.

aiga-bus1

 

Fa monomboka eto kosa dia aleo aho haneho ny hatezerako

fa dia rindriko ity ka hilaza aho tsy ho ferako

fa LEO aho, TOFOKA aho amin’ny fitaterana izay maningana

fa fitaovana natao mba hanampy ve no indro tena lasa mandringana !

Fa loza toa inona, aina firy re no isaina

izay isika vao ahatsapa ka samy mba ho tonga saina

fa tsy ny vola no mibaiko fa ny andraikitra no ilaina ?

Am-polony androany no tsy ahita ity ambara ity akory

maro ireo fianakaviana no ho voatery hiari-tory

tsy azoko vinaina ireo hiantso tody sy hitomany

satria ny vadiny, ny zanany no nesorina teto an-tany !

 

LEO aho amin’ny rimorimo sy songona adala ataon’ny mpamily sitran’ny ahay gala iray na koa kitoza dimy !

mail

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *