Porofo avy amin’i… Victor Hugo

Avy amin’i Zarateny. « Porofoy amiko fa mihamahantra ny Malagasy« , hoy ny Filoha Rajaonarimampianina raha tafaresaka tamin’ny mpanao gazety izy any Istanbul, Turquie, mandritra ny Sommet Humanitaire Mondial 2016, izay atrehiny ankehitriny. Ity zaraina manaraka ity dia kabary nataon’ilay mpanoratra frantsay Victor Hugo tamin’ny 9 jiolay 1849 nanoloana ny Antenimierampireneny, nadika tamin’ny teny malagasy ary nosoloina […]